Türk Dil Bayramı İle İlgili Yazı, Şiir, Sözler

Eylül 22, 2013 Yorum yok. »

TÜRK DİL BAYRAMI (26 Eylül)

Dil, bir toplumun ulus niteliğine ulaşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Çünkü dil, ulusu oluşturan bireyler arasında ortak anlaşma aracıdır. Ortak duygular dil sayesinde gerçekleşir. Yazılı ve sözlü kültür değerleri, varlığını dil sayesinde sürdürür.

Türkçe, dünyanın en eski ve köklü dillerinden biridir. Bu dille yüzyıllar boyunca ölümsüz yapıtlar verilmiştir.

Ural-Altay dil ailesinden olan Türkçe, zamanla çeşitli lehçelere ve şivelere ayrılarak varlığını sürdüregelmiştır. İslâmiyet’in kabul edilmesinden sonra Arapça ve Farsçanm etkisi altına girmiş; bu dil Osmanlıca diye adlandırılmıştır. Ortaya anlaşılması güç bir dil çıkmıştır. Türk dilinin bu çıkmazını gören Ka-ramanoğlu Mehmet Bey. bir ferman yayınlayarak “Bundan gem dergâhta, bar-gâhta, çarşıda, pazarda, Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” demiş ve Türk dilinin bilinçli bir savunucusu olmuştur. Dilimiz üzerindeki baskılar on dokuzuncu yüzyıla kadar devam etmiş; bu yüzyılla birlikte dilde sadeleşme düşünceleri ortaya atılmışsa da, bu, gerçekleştirilememiştir.

Osmanlı Devleti’nin “Hasta adam” durumuna düştüğü yıllarda Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi sanatçılar; 1911 yılında Selanik’te çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisinde yayımladıkları “Yeni Lisan” adı makale ile öz Türkçeciliğe dönüşü sağlamışlardır.

Atatürk 12 Temmuz 1928’de Türk Dil Kurumu’nu kurarak dilimizin yabancı etkilerden kurtarılması için ilk adımı atmıştır.

Birinci Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932’de İstanbul’da Dolmabahçe Sara-yı’nda açılmıştır. O gün, Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Ulusal kültürümüzün en önemli unsuru olan dilimizin korunması ve geliştirilmesi için onu en güzel, en doğru biçimde kullanmak yurttaşlık görevimiz olmalıdır.

TÜRK DİL BAYRAMIYLA İLGİLİ SÖZLER İÇİN; DİL İLE İLGİLİ SÖZLERE BAKARABİLİRSİNİZ. ATATÜRKÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEMİ DE EK BİLGİ OLARAK OKUYABİLİRSİNİZ.

 

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.Sağol, Teşekkürler gibi yorumlar onaylanmayacaktır. *