Mitler Hakkında Bilgi

Ocak 2, 2014 Yorum yok. »

Mit, bir gerçeklik değil, gerçekliği genellikle kuşkulu eski olayları, kişileri anlatan bir öyküdür; ayrıca, sözcüğün daha çağdaş anlamıyla, masalımsı, gerçek olmayan şeydir.

İnsanoğlu ile mitler arasındaki ilişkiler konusunda gerçek bir tarih oluşturulabilir. Bu tarihin ilk döneminde, genel olarak dünyanın betimlenmesi, özel olarak da, sözgelimi, fiziksel olayların açıklanması mitlerle yapılıyordu. Sonra, yavaş yavaş oluşan ve gelişen bilim, mitleri arka planda bıraktı ve sevimli, düşsel olaylar düzeyine indirdi. Üçüncü ve son dönemde, yani çağımızda, mitlerin bilimsel incelenmesi, bütün kültürlerde ne kadar önemli bir yer tuttuklarını ortaya koydu. Bilimsel düşünce tarafından tahtından indirilmesi, mitlerin yok olmasına neden olmamış, tersine mitler, bilimin buluşlarını (atomdan, otomobile) etkilemiştir,

Edebiyat tarafından sürekli biçimde ele alınıp yaygınlaştırılan mitler, başarılarını ve sürekliliklerini, insanın bilinçaltında gizli emelleri dile getirmelerine borçludurlar ve sonsuza kadar değişmeden sürecek -durumları ortaya koyarlar. Etnolojinin gelişmesi ve mitlerin incelenmesi (özellikle Levi-Strauss’un çabalarıyla), mitlerin mantıklı düşünceye aykırı olmadığını, tersine, kendilerine özgü bir tutarlılıkları, bir iç mantıkları olduğunu, belirli bir toplumun inançları, doğaya bakışı, örgütlenişi konusunda değerli bilgiler kapsadıklarını ortaya koymuştur.

Bu yüzden, mitlerin, kökenlerinin, zaman ve uzay içinde yer değiştirmelerinin (bazı mitlere, değişik biçimler altında hem Avrupa, hem Asya, hem de Amerika’da ras-lanır) incelenmesi, insan bilincinin ve bilinçaltının, toplum yapılarının, bu yapıların işleyiş ve evriminin mekanizmalarını kavramaya büyük bir yardımcıdır.

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.Sağol, Teşekkürler gibi yorumlar onaylanmayacaktır. *