Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı, Şiir, Sözler

Eylül 22, 2013 Yorum yok. »

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ (4 EKİM)

Hayvanları Koruma Güne İlgili Yazı, Şiir ve Sözler

Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Sözler

Hayvanları Koruma Güne İle İlgili Bilmeceler

Üzerinde yaşadığımız dünyada üç grup canlı vardır: İnsanlar, hayvanlar, bitkiler.

Bunların içinde en gelişmişi ve güçlüsü olan insan, öteki canlıları kendi çıkarları ve yararları doğrultusunda kullanmıştır.

Hayvanlar doğanın dengesini sağlayan canlılardır. Yararlı olanları, olmayanları vardır. Örneğin fareler, insan sağlığı açısından zararlıdır. Ama onları yok etmek için de sanki kediler, tilkiler görevlendirilmiştir. Bir yerde tilkileri, kedileri yok ederseniz fare istilasına yol açmış olursunuz. Ağaçkakanlar, ağaçlara zarar veren kurtları yer. Eğer onları yok ederseniz, ağaçları koruyamazsınız. O hâlde dünyada hayvanlar arasında da güzel bir denge, bir uyum vardır. Bilinçsiz avlanmalar doğanın dengesini bozar.

İnsanoğlu, zamanla kimi hayvanları evcilleştirerek onların etinden, sütünden, tüyünden yararlanmak yoluna gitmiştir. Kedi. köpek, kus gibi kimilerini de evcilleştirerek onlarla dostluklar kurmuştur.

İnsan; arının balından; katır, eşek, at, deve, fil, öküz gibi hayvanların gücünden; tavuk, kaz, ördek, bıldırcın gibi hayvanların yumurtalarından ve etlerinden; yılanın, timsahın, ceylanın derisinden; kimi kuşların sesinden; vizon, samur ve tilkinin kürkünden yararlanır.

Hayvanların bir kısmı da evlerimizin süsleri olarak baş köşede yerlerini alır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle hayvanları iyi korumak zorundayız. Nesilleri tükenmekte olanları koruma altına almak, bilinçli avlanmayı sağlamak , hayvan sevgisini aşılamak onlara uygun ortamlar hazırlamak, insan olarak bizim görevlerimiz arasındadır.

Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlisi 1922’de, İngiltere’de “Hayvanları Koruma Birliğfi’nin kurulmasıdır.

Bunu, çeşitli ülkelerde “Hayvanları Koruma Derneklerinin kurulması izler. Bu derneğin bizde kurulması 1908 yılma rastlar.

1931 yılında, Hollanda’nın Lahey kentinde bir araya gelen çeşitli ülke temsilcileri, “Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu” kurulmasını kararlaştırmış, her yılın 4 Ekim gününü de “Hayvanları Koruma Günü” olarak kabul etmiştir.

 

Benzer Yazılar

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.Sağol, Teşekkürler gibi yorumlar onaylanmayacaktır. *