Davul Nedir, Özellikleri Nelerdir

Eylül 6, 2013 1 Yorum »

DAVUL Çember seklinde ve enli bir kasnağın iki yanına deri gerilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan vurgu çalgısı

Türklerde davul binlerce yıldan beri kullanılan bir çalgıdır. Genellikle bir hakimiyet işareti sayıla gelmiştir. Hun Türklerine gelin gelen ve ünlü bir şair olduğu söylenen bir Çin prensesi, manzum bir mektubunda Hunların «davulu her gece, güneş doğana kadar döğdüğünü» yazmıştır. Romalılar, Asya ordularıyla her savaşta gök gürültüsü gibi ses veren yüzlerce davulun sesi önünde şaşkına dönerlerdi. Osmanlı Türklerinin Orta Avrupa’ya yaptığı seferler bu çalgıyı oralara da iyice tanıtmıştır.

Osmanlı askerî musikisinin (mehterhane) önemli âletlerinden biri olan davulun birçok çeşidi vardır. Sağ elde usulün kuvvetli zamanlarını (düm’leri) vuran bir tokmak; sol elde usulün zayıf zamanlarını (tek’leri) vuran bir değnekle çalınır. Halk musikisinde davula zurna eşlik eder.

Şaman davulu. Şaman dinde başlıca ayin araçlarından biridir. Altaylılar ve Yakutlar şaman davuluna tüngür derler. Bu kelimenin eski Türkçedeki karşılığı küvrüğ’dür. Doğu Asya’da şaman Ayinlerinde davul kullanılması çok eski tarihlerden beri devam eder.

Davul yuvarlak veya oval şekilde olur. Yakut şamarlarının davulu daha çok ikinci şekildedir. Davulun yapılmasında kayın, sedir ağaçları, deri, madenî süsler, kıl sicim kullanılır.

Şaman Ölünce davulu parçalanır ve bir ağacın dalına asılır; şaman bu ağacın yanına gömülür. Davulun tokmağı da özel bir törenle hazırlanır. Tokmak, kayın ağacından veya geyik boynuzundan yapılır. Âyin sırasında şamanın ruhunun davul aracılığıyla dünyayı dolaştığına İnanılır. Altay şamanlarının davullarında resimler vardır. Bunlar güneşi ve ayı, ebemkuşağını, tanrısal kayın ağacını, derisi davul için kullanılan kutsal geyiği gösteren şekillerdir. Bazı davullarda eski devirlerdeki şamanlara, ruhlara, kurbanlık hayvanlara, din törenlerine ait resimler bulunur. Beltir şamanlarının davullarında yedi sarı kız, geyik, kurbağa, yılan, kayın ağacı, güneş, yıldızlar, hastalık taşıyan ruhların resimleri vardır.

Benzer Yazılar

1 Yorum

  1. jane yılmaz 30 Nisan 2014 at 20:41 - Reply

    ya ama güzel

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.Sağol, Teşekkürler gibi yorumlar onaylanmayacaktır. *