Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği Özeti

Ekim 31, 2013 Yorum yok. »

Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanı (1952)

İstanbul’da Büyükada’da Nizam caddesindeki köşkünde oturan Ali Nizamî Bey, babasının ve anasının parasını har vurup harman savurmaktadır. Kumar, resim, çiçek, kuş, alafranga musiki, at araba, kadın macera, giyim kuşam.. meraklısıdır. Babası ve annesi ölünce mirasın yarısını kardeşi alır, Ali Nizami Bey kendi payına düşeni az zamanda tüketir, çiftlikler, hanlar, dükkânlar, apartmanlar, köşkler haraç mezat satılır; parasız kalan Ali Nizamî Bey dünyadan elini eteğini çekip bu sefer Bektaşî şeyhi olmaya özenir, Çamlıca’da harap bir evi sözümona tekke yapar. Şimdilik tek müridi eski lalası Hüseyin Ağa’dır. Orada Don Qui-jote ile Sancho Panca gibi yaşamaktadırlar. Günün birinde Ali Nizamî Bey iyice çıldırır, bağlanıp götürülür, az sonra da ölür

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.Sağol, Teşekkürler gibi yorumlar onaylanmayacaktır. *